Heemkunde kring Jan Uten Houten

De Heemkundekring Jan uten Houte is opgericht op 11 mei 1947.
De kring is aangesloten bij de stichting “Brabants Heem”, te ‘s-Hertogenbosch.

WAT IS HEEMKUNDE?
Heemkunde is de studie over, de kennis van en de liefde voor alle facetten van cultuur, flora en fauna, land en volk in onze naaste omgeving, woonplaats en streek, zoals het was, werd en kan worden van de prehistorie tot in de toekomst.

WAT IS HET DOEL VAN DE HEEMKUNDE?
Met deze kennis een inzicht te verkrijgen in het wel en wee van de eigen streek en een grotere waardering op te brengen voor al het schone wat de eigen omgeving biedt.

WAT DOET DE HEEMKUNDEKRING?

 • Het uitgeven van de plaatselijke geschiedenis in de kringperiodiek “d’Hûskes”, of in “Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur” of andere vormen van uitgaven.
 • Het bestuderen en vastleggen van de plaatselijke geschiedenis.
 • Het doen van genealogisch onderzoek.
 • Lezingen houden.
 • Het organiseren van excursies.
 • Het deelnemen aan bepaalde plaatselijke en regionale activiteiten.
 • De leden informeren door middel van een mededelingenblad en via een internetsite.
 • De aandacht vestigen op monumenten.
 • Archeologisch onderzoek.
 • Vertegenwoordiging in de kerngroep Toerisme, Recreatie en Cultuur.
 • Adviseur gemeentelijke begraafplaatsen.
 • Werkgroep gemeentelijke begraafplaatsen is lid van de projectgroep begraafplaatsen Zundertseweg, Stationsstraat en Binnentuin.
blok-Heemkunde-kring-Jan-Uten-Houten