Hospice Marianahof Avoord

Hospice Marianahof van Avoord geeft een gastvrij onthaal aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Wanneer thuis sterven om welke reden dan ook geen optie is, is een omgeving die het meest de sfeer van thuis benadert, zoals hospice Marianahof, een waardevol alternatief.

Het Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg is de regionale ontmoetingsplek voor zorgverleners, cliënten en hun naasten die vragen hebben over zorg in de laatste levensfase. Het kenniscentrum ondersteunt mensen door hen in een vroeg stadium kennis te laten maken met palliatieve zorg. Als je van tevoren weet waar je mee te maken kunt krijgen, kan dat ongerustheid wegnemen en kan de kwaliteit van leven in deze fase toenemen. Ook na een overlijden kan men in het centrum terecht voor informatie, steun en advies. De vrijwilligers en professionals van het kenniscentrum, ook werkzaam bij hospice Marianahof, beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van palliatieve zorg.

avoord
blok-avoord