Woorddienstbegeleider

Op het moment dat u uw hart wil laten spreken en u vorm wil geven aan de herinnering aan uw dierbare, maar zelf de woorden niet kunt vinden, kan ik u ondersteuning bieden door een passende afscheidsdienst samen te stellen.

Op basis van een persoonlijk gesprek, waarin alle aspecten van het leven van de overledene de revue passeren, kan ik u helpen om een betekenisvolle en persoonlijke inhoud te geven aan de dienst en op deze wijze recht te doen aan uw dierbare overledene. Niet alleen schrijf ik de teksten voor u maar op de dag van de uitvaart zal ik ook voorgaan in de dienst die de ‘kleur’ en het eigen karakter van de overledene weergeeft. En zo wordt de afscheidsdienst een nieuwe herinnering die troost kan bieden in de moeilijke tijd daarna.

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering (Salvador Dali)

Tyria-beurs-beeldscherm-banner
blok-tyria